4EU+ Alliance

4EU+ Alliance (Sojusz 4EU+) – to jedno z międzynarodowych partnerstw strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a dokładniej sojusz czterech europejskich uczelni badawczych, tj. Uniwersytetu Warszawskiego, Sorbonne Université, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Kopenhaskiego oraz Uniwersytetu w Mediolanie w zakresie badań, innowacji, kształcenia i wymiany studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych, a także w zakresie inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością nauki.

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych (BMPB) koordynuje działania administracji centralnej i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w ramach sojuszu 4EU+.

Kontakt: ✉️ Diana Pustuła, ✉️ Marta Brelih-Wąsowska

Informacje na temat 4EU+ Alliance na stronie Uniwersytetu:

Europejski sojusz uczelni

DOFINANSOWANIE UMIĘDZYNARODOWIENIA UCZELNI, W TYM WSPÓŁPRACY W RAMACH SOJUSZU 4EU+

1) 4EU Alliance – Dofinansowanie kosztów podróży w związku z udziałem w warsztatach dotyczących projektów flagowych lub w tematycznych seminariach projektowych w ramach programu „Strategia doskonałości – Uczelnia badawcza”

2) 4EU+ Alliance – Dotacja na koszty podróży w związku z udziałem w spotkaniach 4EU+ organizowanych przez uczelnie partnerskie Sojuszu lub na organizację spotkań 4EU+ na Uniwersytecie Warszawskim – wznowienie naboru wniosków po 15 marca 2019 r.

3) NEW4EU+ ALLIANCE – MINI-GRANTY UNIWERSYTETU KAROLA W PRADZE – Osoby, które są zaangażowane we współpracę projektową z Uniwersytetem Karola w Pradze w ramach Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o wspólny mini-grant na dalszy rozwój projektu i przygotowanie wniosku projektowego do konkursu programów H2020, Erasmus+, czy innego krajowego lub zagranicznego programu. Nabór wniosków trwa do 31 marca 2019 r. Dodatkowych informacji mogą udzielić członkowie zespołów projektowych z Pragi.

4) NEW PROGRAM WYMIANY AKADEMICKIEJ DLA NAUKOWCÓW W RAMACH UMÓW BILATERALNYCH I WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ – program realizowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) z m.in. następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Izrael, Japonia, Kazachstan, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od dnia 15 listopada 2018 r. wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

5) NEW PROGRAMY STYPENDIALNE NA POBYTY DLA NAUKOWCÓW ZAGRANICZNYCH

    • PROGRAM IM. ULAMA – program realizowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA); oferuje stypendia dla naukowców zagranicznych (nieposiadających polskiego obywatelstwa) na prowadzenie badań naukowych we współpracy z polskimi naukowcami oraz zajęć dydaktycznych na polskich uczelniach. Nabór wniosków trwa do 23 kwietnia 2019 r.
    • UW GUEST LECTURERS PROGRAMME – program będzie realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego do stycznia 2022 r.
→ Click here for the 🇬🇧 ENGLISH VERSION

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.