HORYZONT EUROPA: Jak aplikować o ERC Advanced Grant? Szkolenie on-line, 16.06.2021 r.

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zaprasza na szkolenie pt.: „Jak aplikować o ERC Advanced Grant/”, które odbędzie się 16 czerwca br. w godzinach  10:00 – 12:30.

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do naukowców przygotowujących wniosek o granty ERC Advanced w bieżący konkursie oraz do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Podczas spotkania omówione zostaną ogólne złożeniach grantów ERC, kryteria oceny i struktura wniosku oraz przedstawione zostaną porady, jak pisać, by zwiększyć szanse na uzyskanie finansowania.

Szkolenie poprowadzą ekspertki Krajowego Punktu Kontaktowego w obszarze ERC Magdalena Chomicka oraz Bogna Hryniszyn.

Wnioski w bieżącym konkursie można składać do 31 sierpnia br. do godziny 17:00.

Rejestracja na szkolenie przez stronę KPK PB UE: https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/jak-aplikowac-o-erc-advanced-grant