Otwarte dane badawcze – warsztaty 9.01.2019 r.

Otwarte dane badawcze – program warsztatów

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają najważniejsze światowe i europejskie tendencje w obszarze otwierania danych badawczych. Będzie możliwość bezpośredniego skonsultowania z prowadzącymi kwestii związanych z własnymi projektami badawczymi, zachęcamy więc uczestników do przygotowania na warsztaty krótkiego opisu własnych danych oraz napotykanych w trakcie pracy z nimi wyzwań organizacyjnych i prawnych. W trakcie warsztatów zajmiemy się również od strony praktycznej pytaniami o możliwość i zasadność otwierania danych badawczych w kontekście realizacji takich wymagań, jak publikowanie w punktowanych czasopismach lub komercjalizacja wyników badań.

W czasie warsztatów zostaną omówione m.in. następujące kwestie:

  • otwarte dane badawcze;
  • repozytoria danych badawczych;
  • FAIR data;
  • plan zarządzania danymi (Data Management Plan);
  • otwarte dane w programie Horyzont 2020;
  • ogólne zasady prawnej ochrony danych (prawo autorskie, prawa “sui generis”, dane osobowe);
  • licencje stosowane w udostępnianiu danych badawczych;
  • zarządzanie prawami do danych w kontekście otwartego udostępniania.

Warsztaty będą się składać z części teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych.

Prowadzący:

Jakub Szprot (ICM UW)

Krzysztof Siewicz (ICM UW)

Rejestracja

Program