Stypendia na pobyt badawczy we Francji

Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na pobyt badawczy we Francji dla naukowców pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy w 2020 r. chcą spędzić od jednego do trzech miesięcy we francuskiej instytucji badawczej. Wnioski można składać do 6 listopada 2019 r.

  • Dla kogo: Naukowcy nie będący obywatelami Francji, ze stopniem doktora, pracujący w polskiej instytucji badawczej. Priorytetowe będą wnioski naukowców, którzy dopiero rozpoczynają współpracę polsko-francuską i/lub naukowców, którzy uzyskali stopień doktora mniej niż 10 lat temu.
  • Długosć pobytu: Od 1 do 3 miesięcy – pobyt badawczy musi odbyć się między 01.01.2020 a 31.12.2020
  • Wysokość stypendium: 1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji

Termin składania wniosków: Środa 06.11.2019 o godz. 14.00

Więcej informacji na stronie: https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-stypendia-na-pobyt-badawczy