UWERTURA 2 – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 118/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Dyrektor Narodowego Centrum Nauki oraz Rada Narodowego Centrum Nauki ogłaszają konkurs UWERTURA 2 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 marca 2018 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

 • Wnioski w konkursie UWERTURA 2  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 • Narodowe Centrum Nauki dysponuje listą laureatów ERC, którzy zgodzili się na przyjęcie stażystów w swoich zespołach badawczych. Lista ta będzie udostępniania na życzenie kandydatów. Osoba do kontaktu: dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska.

UWERTURA 2 – dokumentacja konkursowa

 1. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu UWERTURA 2 – tekst
 2. Lista krajów, w których można planować staż ERC w konkursie UWERTURA 2 – tekst
 3. Wysokość kwot zryczałtowanych przyznawanych na wydatki związane z podróżami osoby przewidzianej na staż w ramach konkursu UWERTURA 2 – tekst
 4. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie stażu zagranicznego – tekst
 5. Zasady oceny wniosków w konkursie UWERTURA (załącznik nr 1/I do Regulaminu)  – tekst
 6. Wzór zgody laureata ERC na przyjęcie kandydata na staż – tekst
 7. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN – tekst
 8. Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik nr 4 do Regulaminu)  – tekst
 9. Panele NCN – tekst
 10. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania – tekst
 11. Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi – tekst

Kontakt w BOB:

Anna Demner, tel. 55 24201, e-mail: Anna.Demner@adm.uw.edu.pl