Premia na Horyzoncie 2

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wznowiło nabór wniosków do projektów Premia na Horyzoncie. Oferta Ministerstwa przewiduje dodatki do wynagrodzeń dla pracowników naszej uczelni zaangażowanych w realizację grantów z programu Horyzont 2020.

Wysokość środków o jakie można się ubiegać:

  • 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na podmiot uprawniony wynosi do 1 000 000 euro,
  • 25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na podmiot uprawniony przekracza 1 000 000 euro
  • oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony w przypadku, gdy podmiot uprawniony pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest podmiotem, w którym jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych przyznany w ramach programu Horyzont 2020.

Wnioski składane są elektronicznie przez system ZSUN/OSF https://osf.opi.org.pl oraz dodatkowo należy dostarczyć do Ministerstwa wydruk wniosku podpisany przez Prorektora ds. Naukowych dr hab. Macieja Duszczyka.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MNiSW.

Kontakt w BMPB: Bartosz Brach, bartosz.brach@adm.uw.edu.pl, 22 55 24 215.