4EU+ Alliance

4EU+ Alliance (Sojusz 4EU+) – to jedno z międzynarodowych partnerstw strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a dokładniej sojusz sześciu europejskich uczelni badawczych, tj. Uniwersytetu Warszawskiego, Sorbonne Université, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Kopenhaskiego oraz Uniwersytetu w Mediolanie w zakresie badań, innowacji, kształcenia i wymiany studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych, a także w zakresie inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością nauki.

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych (BMPB) koordynuje działania administracji centralnej i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w ramach sojuszu 4EU+.

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SOJUSZU:
KONTAKT Z PRACOWNIKAMI BMPB

✉️ mgr Diana Pustuła, LL.M. – koordynacja działań sojuszu 4EU+ na UW, wspólne działania naukowe

✉️ dr Marta Jaworska-Oknińska  – działania edukacyjne sojuszu 4EU+

✉️ mgr Marta Brelih-Wąsowska  – działania komunikacyjne i dotyczące upowszechniania wyników sojuszu, koordynacja grupy roboczej 4EU+ ds. komunikacji

KOORDYNATORZY OBSZARÓW FLAGOWYCH (4EU+ FLAGSHIPS) NA UW:
  • dr Catherine Suski-Grabowski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego – Flagship 1 „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”
  • dr Anna Wojtyś, Wydział Neofilologii – Flagship 2 „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”
  • prof. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki – Flagship 3 „Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych”
  • dr Julia Pawłowska, Wydział Biologii – Flagship 4 „Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój”
ZGŁASZANIE PROPOZYCJI WSPÓLNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I BADAWCZYCH

FISZKA PROJEKTOWA 4EU+  (dokument Word)

DOFINANSOWANIE WSPÓŁPRACY W RAMACH SOJUSZU 4EU+ (WYJAZDY I ORGANIZACJA SPOTKAŃ NA UW)

4EU+ Alliance – Dotacja na koszty podróży w związku z udziałem w spotkaniach 4EU+ organizowanych przez uczelnie partnerskie Sojuszu lub na organizację spotkań 4EU+ na Uniwersytecie Warszawskim – wznowienie naboru wniosków po 15 marca 2019 r.

→ Click here for the 🇬🇧 ENGLISH VERSION

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.