4EU+ Alliance

4EU+ Alliance (Sojusz 4EU+) – to jedno z międzynarodowych partnerstw strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a dokładniej sojusz ośmiu europejskich uczelni badawczych, tj. Uniwersytetu Warszawskiego, Sorbonne Université, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Kopenhaskiego, Uniwersytetu Mediolańskiego, Uniwersytetu Genewskiego oraz Uniwersytetu Paris-Panthéon-Assas, w zakresie badań, innowacji, kształcenia i wymiany studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych, a także w zakresie inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością nauki.

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych (BMPB) koordynuje działania administracji centralnej i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w ramach Sojuszu 4EU+.

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SOJUSZU:
KONTAKT Z PRACOWNIKAMI BMPB

✉️ mgr Diana Pustuła, LL.M. – koordynacja działań Sojuszu 4EU+ na UW, wspólne działania naukowe / nieobecna

✉️ dr Marta Jaworska-Oknińska  – działania edukacyjne Sojuszu 4EU+

✉️ mgr Marta Brelih-Wąsowska  – działania komunikacyjne i dotyczące upowszechniania wyników sojuszu, koordynacja grupy roboczej 4EU+ ds. komunikacji / nieobecna

✉️ mgr Aleksandra Szymańska  – manager projektu 4EU+

✉️ mgr Katarzyna Ścierańska – działania komunikacyjne i dotyczące upowszechniania wyników sojuszu

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych – zespół 4EU+

budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, pokój 2.70, II piętro (mapa)

KOORDYNATORZY OBSZARÓW FLAGOWYCH (4EU+ FLAGSHIPS) NA UW:
  • dr Catherine Suski-Grabowski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego / dr Grzegorz Kula, Wydział Nauk Ekonomicznych – Flagship 1 „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”
  • dr hab. Kamila Miłkowska-Samul, Wydział Lingwistyki Stosowanej/ dr hab. Agata Bareja-Starzyńska, Wydział Orientalistyczny – Flagship 2 „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”
  • dr hab. Błażej Miasojedow, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki – Flagship 3 „Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych”
  • dr Julia Pawłowska, Wydział Biologii / dr Mariola Zalewska, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem – Flagship 4 „Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój”
ZGŁASZANIE PROPOZYCJI WSPÓLNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I BADAWCZYCH

FISZKA PROJEKTOWA 4EU+  (dokument Word)

DOFINANSOWANIE WSPÓŁPRACY W RAMACH SOJUSZU 4EU+ (WYJAZDY I ORGANIZACJA SPOTKAŃ NA UW)
→ Więcej informacji na temat programów mobilności i dostępnych grantów znajdą Państwo na stronie Sojuszu 4EU+ (zakładka „Opportunities”)
→ Click here for the 🇬🇧 ENGLISH VERSION