DOKUMENTY

  1. INFORMACJE OGÓLNE

  2. WZORY PISM

  • Karta czasu pracy (wzór – stawka godzinowa/stawka dzienna): PL i EN
  • Deklaracja dot. liczby dni przepracownych w projekcie finansowanym ze środków UE: EN 

Druki do pobrania/formularze związane z zatrudnieniem na UW 

3. ZARZĄDZENIA REKTORA

  4. KOMUNIKATY REKTORA

  5. UCHWAŁY SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

  6. PORADNIKI I WYTYCZNE

7. SPRAWOZDANIE REKTORA UW Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ZA 2022 r. 

Informacje o przeciętnym wynagrodzeniu nauczycieli akademickich UW oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w poprzednich latach znajdują się TUTAJ<-