DOKUMENTY

  1. INFORMACJE OGÓLNE

  2. WZORY PISM

  • Karta czasu pracy (wzór): PL i ENG

Druki do pobrania/formularze związane z zatrudnieniem na UW 

3. ZARZĄDZENIA REKTORA

  4. KOMUNIKATY REKTORA

  5. UCHWAŁY SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

  6. PORADNIKI

7. SPRAWOZDANIE REKTORA UW Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ZA 2020 R.
Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli akademickich na UW w 2020 r.
Przeciętne wynagrodzenie pracowników administracji na UW w 2020 r.