Draft Annotated Model Grant Agreement – program Horyzont Europa

Komisja Europejska opublikowała projekt dokumentu Annotated Model Grant Agreement, czyli modelową umowę grantową wraz z wytycznymi dot. wykładni jej poszczególnych zapisów, która będzie stosowana do wszytskich programów finansowanych bezpośrednio ze środków UE. Ostateczna, oficjalna wersja tego dokumentu zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

Link do dokumentu: Draft Annotated Model Grant Agreement