Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans

 

W dn. 27.09.2021 r. Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji KE

opublikowała Wytyczne w sprawie planów dotyczących równości płci (Gender Equality Plans) w programie Horyzont Europa.

Link do strony KE: HE Guidance on GEP

Na str. 19 wytycznych KE znajdziecie Państwo wzmiankę o Uniwersytecie Warszawskim w kontekście przykładowych wyrózniajcych się planów dotyczących równości płci przyjęctych wdrażanych na uczelniach europejskich.

Link do GEP na stronie UW: http://en.rownowazni.uw.edu.pl/gender-equality-plan/

Główną specjalistką ds. równouprawnienia na UW jest dr hab. Julia Kubisa.