MOBILNOŚĆ naukowa i dydaktyczna na UW – wyszukiwarka ofert

Szanowni Państwo, zachęcamy Państwa do korzystania z wyszukiwarki ofert wyjazdowych, dla pracowników naukowych, dydaktycznych i studentów, zgromadzonych w specjalnej do tego celu stworzonej witrynie internetowej „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW, w ramach programów obsługiwanych przez biura centralne UW – Biuro Obsługi Badań (BOB), Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ), Biuro Wspomagania Rozwoju UW (BWR).

Wyszukiwarka uwzględnia również oferty w zakresie mobilności przyjazdowej, tj. działania, programy
i projekty, w ramach których jednostki organizacyjne Uniwersytetu mogą zapraszać/organizować przyjazdy pracowników naukowych, dydaktycznych lub studentów z zagranicy. Mamy nadzieję, że pomoże to kierownikom jednostek zaplanować działania w ramach strategii umiędzynarodowienia działalności badawczej i edukacyjnej.

Wyszukiwarka umożliwia sortowanie ofert wg różnych kategorii, w tym: adresatów, ofert wyjazdowych/ przyjazdowych, mobilności badawczej/edukacyjnej etc.

Zachęcamy również do przeglądania ofert stypendialnych/zatrudnienia w międzynarodowych projektach badawczych dla początkujących i doświadczonych naukowców zamieszczanych w portalu EURAXESS),  ​do którego link został również zamieszczony w górnym pasku łączy wyszukiwarki obok linków do stron domowych BOB, BWZ i BWR. Portal EURAXESS (portal mobilnych naukowców, finansowany ze środków UE) zawiera również wiele przydatnych informacji dla polskich naukowców wyjeżdżających za granicę: (ubezpieczenia, uznawanie kwalifikacji zawodowych, opodatkowanie, czy formalności wizowe).

Ponadto na stronie zostały dodatkowo zamieszczone łącza do ofert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), stypendiów Fulbrightastypendiów DAAD oraz oferty wsparcia działalności badawczej i umiędzynarodowienia UW (komponent dot. mobilności) ze środków Prorektora ds.  naukowych​.

Witryna „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW” w języku polskim: https://mobility.project.uw.edu.pl

Witryna „Mobility in Research & Education @the University of Warsaw” w języku angielskim: https://mobility.project.uw.edu.pl/en

W razie pytań w sprawie programów, projektów działań promujących mobilność naukową i edukacyjną studentów, doktorantów i pracowników naukowych UW, wyszukiwarka zawiera kontakty do biur i osób, do których można się z nimi zwracać.

Prosimy o przesyłanie Państwa uwag odnośnie do wyszukiwarki (przejrzystość i przydatność informacji, sugestie zmian etc.) na adres: hr.mobility@adm.uw.edu.pl. ​

Witryna powstała w ramach strategii wdrażania zasad Europejskiej Karty i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników – HR Excellence in research award.