Kontakt

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
BIURO MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH
Regionalny Punkt Kontaktowy – Region Centralny
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 WARSZAWA
tel.: 22 55 24 200

Auditorium Maximum, I piętro, pok. 12, 13, 20 (mapa kampusu, budynek nr 11)

Kierownik Biura, kierownik RPK „Centrum”
mgr Diana Pustuła, LL.M.

tel.: 022 55 24 214
e-mail: Diana.Pustula@adm.uw.edu.pl
4EU+ Alliance, Program Horyzont 2020, w tym Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) i inne międzynarodowe programy i inicjatywy badawcze

pokój 13


mgr Anna Balcerzak
Starszy specjalista
tel.: 022 55 24 210
e-mail: Anna.Balcerzak@adm.uw.edu.pl
Program Horyzont 2020, w tym Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA), oraz programy międzynarodowe finansowane ze środków z MNiSW, NCN, NCBiR, PNFN i inne

pokój 20


mgr Bartosz Brach
Specjalista
tel.: 022 55 24 215
e-mail: Bartosz.Brach@adm.uw.edu.pl
Programy międzynarodowe z MNiSW, NCN, NCBiR, COST, Visegrad Fund, Premia na Horyzoncie i inne; prowadzenie strony internetowej, prowadzenie strony http://rpk-centrum.uw.edu.pl

pokój 12


mgr Marta Brelih-Wąsowska
Specjalista
tel.: 022 55 24 213
e-mail: Marta.Brelih-Wasowska@adm.uw.edu.pl
4EU+ Alliance, inne międzynarodowe programy i inicjatywy badawcze, koordynacja szkoleń RPK „Centrum”

pokój 12

_______________________________________________________________________________

mgr inż. Anna Demner
Specjalista
tel.: 022 55 24 201
e-mail: Anna.Demner@adm.uw.edu.pl
Program Horyzont 2020, w tym Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) oraz programy międzynarodowe finansowane ze środków z MNiSW, NCN, NCBiR, PNFN etc.;

pokój 20


dr Marta Jaworska-Oknińska
Specjalista
e-mail: Marta.Jaworska-Okninska@adm.uw.edu.pl
Działania edukacyjne w ramach Sojuszu 4EU+

pok. 1.58, BUW, ul. Dobra 56/66 (od. 14.12. do odwołania BMPB pok. 20)

_______________________________________________________________________________

mgr Marta Zaręba – nieobecna
Referent ds. Regionalnego Punktu Kontaktowego
tel.: 022 55 24 213
e-mail: Marta.Zareba@adm.uw.edu.pl
Koordynacja szkoleń RPK, Premia na Horyzoncie, 7 Program Ramowy, projekty międzynarodowe współfinansowane (MNiSW), PIRE NCN; prowadzenie strony http://rpk-centrum.uw.edu.pl

_______________________________________________________________________________

mgr Irena Lewandowska
tel.: 22 55 24 200, 22 55 24 216
e-mail: i.lewandowska@uw.edu.pl

sekretariat

pok. 16

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych współpracuje z Sekcjami Obsługi Badań i Sekcjami Finansowymi w Jednostkach: baza kontaktów osób obsługujących projekty na wydziałach i w jednostkach pozawydziałowych.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.