Kontakt

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
BIURO MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH

UNIVERSITY OF WARSAW
OFFICE FOR INTERNATIONAL RESEARCH AND LIAISON

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 WARSZAWA
tel.: +48 22 55 24 200

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych:
Auditorium Maximum, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, I piętro, pok. 12, 13, 20 (mapa kampusu głównego, budynek nr 11)
Wydział Neofilologii, ul. Dobra 55, III piętro, pok. 3.005

Zespół ds. 4EU+:
Biblioteka Uniwersytecka, ul. Dobra 56/66, II piętro (mapa), pok. 2.70

____________________________________________________________________________

Kierownik Biura / Head of the Office – POZA BIUREM / OUT OF THE OFFICE
mgr Diana Pustuła, LL.M.                   

tel.: +48 22 55 24 214
e-mail: Diana.Pustula@adm.uw.edu.pl
kierownik lokalnego biura Sojuszu 4EU+, kierownik projektu TRAIN4EU+ (Horyzont 2020), granty ERC

p.o. kierownika Biura / Acting head of the Office
mgr inż. Anna Demner
starszy specjalista / senior specialist
tel.: +48 22 55 24 201, 24 214
e-mail: Anna.Demner@adm.uw.edu.pl
Program Horyzont 2020, Horyzont Europa, w tym Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) oraz inne programy międzynarodowe finansowane ze środków Unii Europejskiej

Auditorium Maximum, I piętro, pok. 13 / ul. Dobra 55, III piętro, pok. 3.005


Pełnomocnik Kwestora Biura Międzynarodowych Programów Badawczych i Biura Obsługi Badań/ Bursar’s Plenipotentiary
mgr Sylwia Stanicka
główny specjalista/ chief specialist

tel. +48 22 55 24 245
e-mail: s.stanicka@uw.edu.pl

ul. Dobra 55, II piętro, pok. 2.025


mgr Anna Balcerzak

starszy specjalista / senior specialist
tel.: +48 22 55 20 743, 24 230
e-mail: Anna.Balcerzak@adm.uw.edu.pl
Program Horyzont 2020, Horyzont Europa, w tym granty ERC, projekty EIT, inne programy międzynarodowe finansowane ze środków Unii Europejskiej

w sprawach EIT: eit@adm.uw.edu.pl

Auditorium Maximum, I piętro, pok. 20 / ul. Dobra 55, III piętro, pok. 3.005


mgr Bartosz Brach
starszy specjalista / senior specialist
tel.: +48 22 55 24 215
e-mail: Bartosz.Brach@adm.uw.edu.pl
Międzynarodowa współpraca badawcza finansowana/współfinansowana ze środków krajowych (MNiSW, NCN, NCBR), a także z funduszy norweskich, Funduszu Wyszehradzkiego, Programu COST oraz innych międzynarodowych programów badawczych

Auditorium Maximum, I piętro, pok. 12


mgr Marta Brelih-Wąsowska – nieobecna

starszy specjalista / senior specialist
tel.: +48 22 55 24 253
e-mail: Marta.Brelih-Wasowska@adm.uw.edu.pl
Sojusz 4EU+, komunikacja w ramach 4EU+

Biblioteka Uniwersytecka, II piętro, pok. 2.70 


mgr inż. Hanna Bylicka
starszy specjalista / senior specialist
tel.: +48 22 55 24 213
e-mail: Hanna.Bylicka@adm.uw.edu.pl
Międzynarodowa współpraca badawcza finansowana/współfinansowana ze środków krajowych (MNiSW, NCN, NCBR), a także z funduszy norweskich, Funduszu Badawczego CELSA, Funduszu Wyszehradzkiego, Programu COST oraz innych międzynarodowych programów badawczych

Auditorium Maximum, I piętro, pok. 12


dr inż. Izabela Dranka
starszy specjalista / senior specialist
e-mail: Izabela.Dranka@adm.uw.edu.pl
tel.: +48 22 55 20 743, 24 230
Program Horyzont 2020, Horyzont Europa, w tym granty ERC, projekty EIT, inne programy międzynarodowe finansowane ze środków Unii Europejskiej

w sprawach EIT: eit@adm.uw.edu.pl

Auditorium Maximum, I piętro, pok. 20 / ul. Dobra 55, III piętro, pok. 3.005


dr Olga Irodenko
specjalista / specialist
e-mail: olga.irodenko@adm.uw.edu.pl
tel.: +48 22 55 24 210
Program Horyzont Europa, projekty EIT, inne programy międzynarodowe finansowane ze środków Unii Europejskiej

w sprawach EIT: eit@adm.uw.edu.pl

Auditorium Maximum, I piętro, pok. 20


dr Marta Jaworska-Oknińska
starszy specjalista / senior specialist
tel.: +48 22 55 24 255
e-mail: m.jaworska-okninska@uw.edu.pl
Sojuszu 4EU+, działania edukacyjne

Biblioteka Uniwersytecka, II piętro, pok. 2.70


mgr Aleksandra Szymańska
starszy specjalista/ senior specialist
tel.: +48 22 55 24 256
e-mail: Aleksandra.Szymanska@adm.uw.edu.pl
Sojusz 4EU+, menedżer projektu Erasmus+ „Uniwersytety Europejskie”

Biblioteka Uniwersytecka, II piętro, pok. 2.70


mgr Katarzyna Szyniszewska

specjalista / specialist
tel.: +48 22 55 24 205
e-mail: Katarzyna.Szyniszewska@adm.uw.edu.pl
Program Horyzont 2020, Horyzont Europa, projekty EIT, inne programy międzynarodowe finansowane ze środków Unii Europejskiej

w sprawach EIT: eit@adm.uw.edu.pl

Auditorium Maximum, II piętro, pokój 20


mgr Katarzyna Ścierańska
specjalista/ specialist
tel.: +48 22 55 24 254
e-mail: Katarzyna.Scieranska@adm.uw.edu.pl
Sojusz 4EU+, komunikacja w ramach 4EU+

Biblioteka Uniwersytecka, II piętro, pok. 2.70


mgr Irena Lewandowska
tel.: +48 22 55 24 200
e-mail: i.lewandowska@uw.edu.pl

Sekretariat BOB i BMPB/ Office Secretariat

Auditorium Maximum, I piętro, pok. 18