Kontakt

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
BIURO MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH

UNIVERSITY OF WARSAW
OFFICE FOR INTERNATIONAL RESEARCH AND LIAISON

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 WARSZAWA
tel.: +48 22 55 24 200

Auditorium Maximum, I piętro, pok. 12, 13, 20 (mapa kampusu głównego, budynek nr 11) – Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych, budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, pokój 2.70, II. piętro (mapa) – Zespół  4EU+ oraz ul. Dobra 55, budynek Wydziału Neofilologii, pok. 3.005, III. piętro – doradczyni ds. rozwoju ścieżki kariery naukowej.

Kierownik Biura / Head of the Office
mgr Diana Pustuła, LL.M.                  

tel.: +48 22 55 24 214
e-mail: Diana.Pustula@adm.uw.edu.pl
4EU+ Alliance, kierownik projektu TRAIN4EU+ (Horyznont 2020), granty ERC

Auditorium Maximum, pokój 13


mgr Anna Balcerzak

starszy specjalista / senior specialist
tel.: +48 22 55 24 210
e-mail: Anna.Balcerzak@adm.uw.edu.pl
Program Horyzont 2020, Horyzont Europa, w tym granty ERC, projekty EIT, inne programy międzynarodowe finansowane ze środków Unii Europejskiej

Auditorium Maximum, pokój 20


mgr Bartosz Brach
starszy specjalista / senior specialist
tel.: +48 22 55 24 215
e-mail: Bartosz.Brach@adm.uw.edu.pl
Międzynarodowa współpraca badawcza finansowana ze środków z MNiSW, NCN, NCBR, w tym fundusze norweskie, a także Program COST, Fundusz Wyszehradzki i inne międzynarodowe programy badawcze

Auditorium Maximum, pokój 12


mgr Marta Brelih-Wąsowska 

starszy specjalista / senior specialist
tel.: +48 22 55 24 253
e-mail: Marta.Brelih-Wasowska@adm.uw.edu.pl
Sojusz 4EU+, komunikacja w ramach 4EU+

budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Dobra 56/66, pokój 2.70, II piętro

_______________________________________________________________________________

mgr inż. Hanna Bylicka
starszy specjalista / senior specialist
tel.: +48 22 55 24 213
e-mail: Hanna.Bylicka@adm.uw.edu.pl
Międzynarodowa współpraca badawcza finansowana ze środków z MNiSW, NCN, NCBR, w tym fundusze norweskie, a także Program COST, Fundusz Wyszehradzki i inne międzynarodowe programy badawcze

Auditorium Maximum, pokój 12
____________________________________________________________________________

mgr inż. Anna Demner
starszy specjalista / senior specialist
tel.: +48 22 55 24 201
e-mail: Anna.Demner@adm.uw.edu.pl
Program Horyzont 2020, Horyzont Europa, w tym Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) oraz inne programy międzynarodowe finansowane ze środków Unii Europejskiej

ul. Dobra 55, pokój 3.005


dr inż. Izabela Dranka
starszy specjalista / senior specialist
e-mail: Izabela.Dranka@adm.uw.edu.pl
tel.: +48 22 55 20 743
Program Horyzont 2020, Horyzont Europa, w tym granty ERC, projekty EIT, inne programy międzynarodowe finansowane ze środków Unii Europejskiej

Auditorium Maximum, pokój 20

_____________________________________________________________________________

dr Marta Jaworska-Oknińska
specjalista / specialist
tel.: +48 22 55 24 255
e-mail: m.jaworska-okninska@uw.edu.pl
Sojuszu 4EU+, działania edukacyjne

budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Dobra 56/66, pokój 2.70, II piętro


mgr Sylwia Stanicka
pełnomocnik kwestora
tel.: +48 22 55 24 245
e-mail:s.stanicka@uw.edu.pl

ul. Dobra 55


mgr Aleksandra Szymańska
specjalista/ specialist
tel.: +48 22 55 24 256
e-mail: Aleksandra.Szymanska@adm.uw.edu.pl
Sojusz 4EU+, menedżer projektu Erasmus+ „Uniwersytety Europejskie”

budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Dobra 56/66, pokój 2.70, II piętro


mgr Katarzyna Ścierańska
specjalista/ specialist
tel.: +48 22 55 24 254
e-mail: Katarzyna.Scieranska@adm.uw.edu.pl
Sojusz 4EU+, komunikacja w ramach 4EU+

budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Dobra 56/66, pokój 2.70, II piętro

_____________________________________________________________________________

mgr Irena Lewandowska
tel.: +48 22 55 24 200
e-mail: i.lewandowska@uw.edu.pl

sekretariat BOB i BMPB/ Office Secretariat

Auditorium Maximum, pok. 18