Kontakt

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
BIURO MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH
Regionalny Punkt Kontaktowy – Region Centralny
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 WARSZAWA
tel.: 22 55 24 200

Auditorium Maximum, I piętro, pok. 12, 13, 20 (mapa kampusu głównego, budynek nr 11) oraz

budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, pokój 2.70, II piętro (mapa) – Zespół 4EU+

Kierownik Biura, kierownik RPK „Centrum”
mgr Diana Pustuła, LL.M.

tel.: 022 55 24 214
e-mail: Diana.Pustula@adm.uw.edu.pl
4EU+ Alliance, Program Horyzont 2020, w tym granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC),  inne międzynarodowe programy i inicjatywy badawcze, Konsultant RPK Centrum PB UE

AudiMax, pokój 13


mgr Anna Balcerzak
Starszy specjalista
tel.: 022 55 24 210
e-mail: Anna.Balcerzak@adm.uw.edu.pl
Program Horyzont 2020, w tym granty ERC, Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA), projekty EIT oraz programy międzynarodowe finansowane ze środków z MNiSW, NCN, NCBR, PNFN, inne granty międzynarodowe, Konsultant RPK Centrum PB UE, Konsultant RPK Centrum PB UE

AudiMax, pokój 20


mgr Bartosz Brach
Starszy specjalista
tel.: 022 55 24 215
e-mail: Bartosz.Brach@adm.uw.edu.pl
Programy międzynarodowe finansowane ze środków z MNiSW, NCN, NCBR, Program COST, Visegrad Fund, Premia na Horyzoncie, inne granty międzynarodowe, Konsultant RPK Centrum PB UE

AudiMax, pokój 12


mgr Marta Brelih-Wąsowska
Starszy specjalista
e-mail: Marta.Brelih-Wasowska@adm.uw.edu.pl
4EU+ Alliance, inne międzynarodowe programy i inicjatywy badawcze, koordynacja szkoleń RPK Centrum PB UE, zamieszczanie informacji na stronie internetowej RPK

budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Dobra 56/66, pokój 2.70, II piętro

_______________________________________________________________________________

mgr inż. Anna Demner
Starszy specjalista
tel.: 022 55 24 201
e-mail: Anna.Demner@adm.uw.edu.pl
Program Horyzont 2020, w tym Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) oraz programy międzynarodowe finansowane ze środków z MNiSW, NCN, NCBiR, PNFN, inne granty międzynarodowe, Konsultant RPK Centrum PB UE

AudiMax, pokój 20


dr Marta Jaworska-Oknińska
Specjalista
e-mail: Marta.Jaworska-Okninska@adm.uw.edu.pl
Działania edukacyjne w ramach Sojuszu 4EU+

budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Dobra 56/66, pokój 2.70, II piętro

_______________________________________________________________________________

mgr Marta Zaręba – urlop
Referent ds. Regionalnego Punktu Kontaktowego
tel.: 022 55 24 213
e-mail: Marta.Zareba@adm.uw.edu.pl
Koordynacja szkoleń RPK, Premia na Horyzoncie, projekty międzynarodowe współfinansowane (MNiSW), PIRE NCN; prowadzenie strony http://rpk-centrum.uw.edu.pl

_______________________________________________________________________________

mgr Irena Lewandowska
tel.: 22 55 24 200, 22 55 24 216
e-mail: i.lewandowska@uw.edu.pl

sekretariat

AudiMAx, pok. 16

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych współpracuje z Sekcjami Obsługi Badań i Sekcjami Finansowymi w Jednostkach: baza kontaktów osób obsługujących projekty na wydziałach i w jednostkach pozawydziałowych.