Kontakt

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
BIURO MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH

UNIVERSITY OF WARSAW
OFFICE FOR INTERNATIONAL RESEARCH AND LIAISON

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 WARSZAWA
tel.: +48 22 55 24 200

Auditorium Maximum, I piętro, pok. 12, 13, 20 (mapa kampusu głównego, budynek nr 11) oraz budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, pokój 2.70, II piętro (mapa) – Zespół  4EU+

Kierownik Biura / Head of the Office
mgr Diana Pustuła, LL.M.                  

tel.: +48 22 55 24 214
e-mail: Diana.Pustula@adm.uw.edu.pl
4EU+ Alliance, kierownik projektu TRAIN4EU+ w programie Horyznont 2020

AudiMax, pokój 13


mgr Anna Balcerzak – nieobecna

starszy specjalista / senior specialist
tel.: +48 22 55 24 210
e-mail: Anna.Balcerzak@adm.uw.edu.pl
Program Horyzont 2020, w tym granty ERC, Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA), projekty EIT oraz programy międzynarodowe finansowane ze środków z MNiSW, NCN, NCBR, PNFN, inne granty międzynarodowe

AudiMax, pokój 20


mgr Bartosz Brach
starszy specjalista / senior specialist
tel.: +48 22 55 24 215
e-mail: Bartosz.Brach@adm.uw.edu.pl
Programy międzynarodowe finansowane ze środków z MNiSW, NCN, NCBR, Program COST, Visegrad Fund, Premia na Horyzoncie, inne granty międzynarodowe

AudiMax, pokój 12


mgr Marta Brelih-Wąsowska – nieobecna

starszy specjalista / senior specialist
tel.: +48 22 55 24 253
e-mail: Marta.Brelih-Wasowska@adm.uw.edu.pl
Sojusz 4EU+, PR i komunikacja w ramach 4EU+

budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Dobra 56/66, pokój 2.70, II piętro

_______________________________________________________________________________

mgr inż Hanna Bylicka
starszy specjalista / senior specialist
tel.: +48 22 55 24 213
e-mail: Hanna.Bylicka@adm.uw.edu.pl
Programy międzynarodowe finansowane ze środków z MNiSW, NCN, NCBR, Program COST, Visegrad Fund, Premia na Horyzoncie, inne granty międzynarodowe

AudiMax, pokój 12
____________________________________________________________________________

mgr inż. Anna Demner
starszy specjalista / senior specialist
tel.: +48 22 55 24 201
e-mail: Anna.Demner@adm.uw.edu.pl
Program Horyzont 2020, Horyzont Europa, w tym Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) oraz inne programy międzynarodowe finansowane ze środków Komisji Europejskiej

AudiMax, pokój 20


dr inż. Izabela Dranka
starszy specjalista / senior specialist
e-mail: Izabela.Dranka@adm.uw.edu.pl
tel.: +48 22 55 20 743
Program Horyzont 2020, Horyzont Europa, w tym granty ERC oraz Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA), projekty EIT, inne programy międzynarodowe finansowane ze środków Komisji Europejskiej

AudiMax, pok. 20

_____________________________________________________________________________

dr Marta Jaworska-Oknińska
specjalista / specialist
tel.: +48 22 55 24 255
e-mail: m.jaworska-okninska@uw.edu.pl
Działania edukacyjne w ramach Sojuszu 4EU+

budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Dobra 56/66, pokój 2.70, II piętro

_____________________________________________________________________________

mgr Aleksandra Kępczyńska
starszy specjalista / senior specialist
tel.: +48 22 55 24 210
e-mail: aleksandra.kepczynska@adm.uw.edu.pl
Program Horyzont 2020, Horyzont Europa, projekty EIT, inne programy międzynarodowe finansowane ze środków Komisji Europejskiej

AudiMax, pokój 20


mgr Aleksandra Szymańska
specjalista/ specialist
tel.: +48 22 55 24 256
e-mail: Aleksandra.Szymanska@adm.uw.edu.pl
Sojusz 4EU+, menedżer projektu Erasmus+ „Uniwersytety europejskie”

budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Dobra 56/66, pokój 2.70, II piętro


mgr Katarzyna Ścierańska
specjalista/ specialist
tel.: +48 22 55 24 253
e-mail: Katarzyna.Scieranska@adm.uw.edu.pl
Sojusz 4EU+, PR i komunikacja w ramach 4EU+

budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Dobra 56/66, pokój 2.70, II piętro

_____________________________________________________________________________

mgr Irena Lewandowska
tel.: +48 22 55 24 200
e-mail: i.lewandowska@uw.edu.pl

sekretariat BOB i BMPB/ Office Secretariat

AudiMax, pok. 18