WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ ORAZ UMIĘDZYNARODOWIENIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Jednym z celów strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest przekształcenie Uczelni w rozpoznawalny międzynarodowo uniwersytet badawczy, który realizowany jest, m.in. poprzez wprowadzenie od 1 lutego 2017 r. nowego modelu przyznawania wsparcia potencjału naukowego UW ze środków centralnych, który od 1 grudnia 2018 r. do 31 maja 2019 r. był częściowo zastąpiony, a częściowo uzupełniony o środki finansowe MNiSW w ramach programu „Strategia doskonałości – Uczelnia badawcza”.

NEW  MIKROGRANTY – GRANTY WEWNĘTRZNE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO DLA PODNIESIENIA POTENCJAŁU BADAWCZEGO PRACOWNIKÓW (DZIAŁANIE IV.3.1. PROGRAMU „INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA” 

NEW WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI PUBLIKACYJNEJ W MODELU OPEN ACCESS (DZIAŁANIE I.2.4. PROGRAMU „INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA” 

AKTUALNE NABORY W INNYCH DZIAŁANIACH PROGRAMU „INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA” 

DOTACJE NA PODNIESIENIE ZDOLNOŚCI DO UZYSKIWANIA PRESTIŻOWYCH GRANTÓW MIĘDZYNARODOWYCH (2019)

DOTACJA Prorektora ds. naukowych na DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PODRÓŻY W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W SPOTKANIACH 4EU+ ORGANIZOWANYCH PRZEZ UCZELNIE PARTNERSKIE SOJUSZU LUB NA ORGANIZACJĘ SPOTKAŃ 4EU+ NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM – nabór wniosków zawieszony

Zasady konkursów dot. wsparcia krajowej działalności badawczej na stronie BOB: http://bob.uw.edu.pl/wspieranie-dzialalnosci-badawczej-oraz-umiedzynarodowienia-uniwersytetu-warszawskiego/

3. NEW  ZASADY DOFINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ JEDNOSTKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W RAMACH PROGRAMU „STRATEGIA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA”
Terminy nadsyłania wniosków: do 14 grudnia 2018 r., do 15 stycznia 2019, do 15 lutego 2019, do 15 marca 2019.
Wzór kalkulacji kosztów wydania publikacji [xls]

4. NEW  ZASADY FINANSOWANIA MIKROGRANTÓW W RAMACH PROGRAMU „STRATEGIA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA”

  • Terminy nadsyłania wniosków: do 14 grudnia 2018 r., do 15 stycznia 2019, do 15 lutego 2019, do 15 marca 2019.

5. DOTACJA NA REALIZACJĘ „MIKROGRANTU” DOTYCZĄCEGO WSPÓŁPRACY POMIĘDZY UW I WUMnabór wniosków od 1 października 2018

INFORMACJE DODATKOWE

  • Kompletne wnioski – skan wypełnionego i podpisanego formularza wniosku – należy przesyłać e-mailowo do Pani Justyny Piechy z Sekretariatu Prorektora ds. naukowych na adres: prorektornauka@adm.uw.edu.pl; nr tel. do kontaktu: 22 55 20 350.
  • UZUPEŁNIENIE DO REGULAMINU GRANTÓW WEWNĘTRZNYCH – nie dotyczy wniosków składanych w ramach programu „Strategia doskonałości – Uczelnia badawcza”