Poszukiwanie partnerów

Oferty współpracy instytucji z kraju i z zagranicy w celu wspołnego przygotowania wniosków w programie Horyzont 2020:

Narzędzie podstawowe – partner search dostępne na Portalu Uczestnika

Marie-Sklodowska-Curie Actions

MSCA PARTNER SEARCH – The Ruđer Bošković Institute, Croatia (RISE, IF, ITN – Life Sciences LIF)

Inne dostepne wyszukiwarki partnerów do wspólnych projektów (partner search)http://rpk-centrum.uw.edu.pl/horyzont/poszukiwanie-partnerow/