MSCA na UW – międzynarodowa mobilność naukowców

„Działania Marii Skłodowskiej-Curie” (MSCA) finansowane ze środków programu HORYZONT 2020, wspierają naukowców na wszystkich etapach ich kariery i niezależnie od ich narodowości.
Granty przyznawane są beneficjentom we wszystkich dziedzinach badań.
Program również wspiera programy doktoranckie realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami, łączące badania naukowe z pracą w przedsiębiorstwach, a także inne nowatorskie szkolenia zwiększające szanse na zatrudnienie i rozwój zawodowy.

Oprócz grantów na badania naukowcy mają możliwość zdobycia doświadczenia za granicą i w sektorze prywatnym. Mogą również uczestniczyć w szkoleniach pozwalających zdobyć dodatkowe kompetencje lub poznać dyscypliny, które mogą przyczynić się do rozwoju ich kariery zawodowej. Więcej informacji na temat różnych możliwości finansowania oraz kryteriów ubiegania się o nie można znaleźć poniżej.

Marie Skłodowska-Curie Actions in H2020Country factsheets (dane dotyczące udziału różnych krajów, w tym Polski w MSCA w Horyzoncie 2020)

Główne obszary finansowania:

  • EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT
    W ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie finansowana jest również Europejska Noc Naukowców – wydarzenie, które odbywa się co roku w całej Europie w ostatni piątek września.

Więcej informacji:

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z Biurem Międzynarodowych Programów Badawczych:

Anna Demner:

e-mail: Anna.Demner@adm.uw.edu.pl, phone: +48-22-5524201

Izabela Dranka:

e-mail: Izabela.Dranka@adm.uw.edu.pl, phone: +48-22-5520743