Wsparcie H2020 przez MNiSW

  • Premia na Horyzoncie 2 (wnioski składane od 2019 roku)

Strona MEiN

wzór_umowy_PnH2_od.9.03.2022

wzór_umowy_PnH2-od23.09.2021

wzór_umowy_PnH2-2021 lub na stronie Ministerstwa

wzór_umowy_PnH2-listopad20

wzór umowy PnH2

Zmiany wprowadzone w II edycji PnH:

  • konieczność wydatkowania minimum 60% transzy przyznanej przez Ministerstwo na dany rok
  • konieczność zwrotu do Ministerstwa odsetek bankowych
  • konieczność informowania Ministerstwa o zmianach w projekcie H2020
  • zmiana terminu raportu rocznego – do końca lutego

 

Umowę należy przesłać na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Innowacji i Rozwoju, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20, z dopiskiem na kopercie umowa nr (ID)/PnH/2016 „Premia na Horyzoncie”.

Ogłoszenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego o naborze wniosków w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie”

ZARZĄDZENIE NR 54 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania bonusu projektowego pracownikom zatrudnionym na Uniwersytecie Warszawskim

Program ,,Granty na granty”