Wsparcie H2020 przez MNiSW

  • Premia na Horyzoncie 2 (wnioski składane od 2019 roku)

Informacje MNiSW – link

Nowy wzór umowy PnH2

Zmiany wprowadzone w II edycji PnH:

  • konieczność wydatkowania minimum 60% transzy przyznanej przez Ministerstwo na dany rok
  • konieczność zwrotu do Ministerstwa odsetek bankowych
  • konieczność informowania Ministerstwa o zmianach w projekcie H2020
  • zmiana terminu raportu rocznego – do końca lutego

 

Umowę należy przesłać na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Innowacji i Rozwoju, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20, z dopiskiem na kopercie umowa nr (ID)/PnH/2016 „Premia na Horyzoncie”.

Ogłoszenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego o naborze wniosków w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie”

Uchwała nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatkowego wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczącym w realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020 oraz programu Euratom.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.