Szkolenia KPK: ostatnie konkursy Twinning i ERA Chairs

Dnia 24 lipca zostały otwarte ostatnie konkursy TWINNING i ERA CHAIRS w ramach programu Horyzont 2020.  Całkowity budżet konkursu WIDESPREAD-05-2020: TWINNING wyniesie 69 mln euro, co pozwoli Komisji Europejskiej sfinansować ponad 70 projektów (w 2018 r. zostało sfinansowanych 30 projektów). Budżet konkursu WIDESPREAD-06-2020: ERA Chairs wyniesie 50 mln euro, co pozwoli na sfinansowanie 20 projektów ( w 2018 r. finansowanie otrzymało 12 projektów).

W dniu 17 września w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „TWINNING i ERA CHAIRS DLA ZAAWANSOWANYCH”.

Wstępny program spotkania i formularz rejestracji

Inne szkolenia poświęcone konkursom odbędą się w innych miastach, m.in. w Gliwicach i Gdańsku. Więcej informacji znajduje się na stronie KPK

Termin składania wniosków: czwartek, 14 listopada 2019 r.

Informacje o nowych elementach w projektach TWINNING i ERA CHAIRS oraz materiały szkoleniowe znajdują się na stronie KPK.