23.05.2023 Supervisors meeting – spotkanie informacyjne dla opiekunów naukowych w grantach MSCA PF

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dedykowane osobom, które są zainteresowane rolą supervisora naukowca/naukowczyni z zagranicy, który/a wraz z Uniwersytetem Warszawskim chciałby/aby złożyć grant w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie Postdoctoral Fellowship.

Supervisor to opiekun naukowy, osoba która wspiera zagranicznego badacza/ zagraniczną badaczkę w procesie przygotowania wniosku, służąc radą i doświadczeniem. Natomiast, na etapie realizacji projektu, nadzoruje prawidłową realizację zadań badawczych oraz plan rozwoju kariery tej osoby.

Spotkanie zostanie poprowadzone przez platformę ZOOM w dniu 23.05.2023 r w godzinach 12:00-14:00.

Wymagana jest rejestracja na spotkanie:

https://uw-edu-pl.zoom.us/meeting/register/tJAvdeihrzsvHNxKAH3oVdU6j7caviS9t6UQ

Szkolenie jest częścią jednego z działań IDUB I.1.3 „Wspieranie naukowców z zagranicy aplikujących o wspólne prestiżowe granty badawcze z Uniwersytetem Warszawskim”. Działanie to ma na celu przyciąganie utalentowanych młodych badaczy i badaczek, chcących realizować swoje projekty badawcze na Uniwersytecie Warszawskim. Naukowcy/ naukowczynie, którzy wyrażą chęć złożenia wniosku wraz z UW jako instytucją goszczącą, zostaną zaproszeni/ne na 2/3-dniowy Master Class, podczas którego wezmą udział w warsztatach z pisania wniosku o grant MSCA PF i będą mieli okazję do spotkania z wybranymi supervisorami.