Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych UW

ogłasza konkurs na stanowisko

referenta/specjalisty ds. międzynarodowych programów badawczych

      Zakres obowiązków:

 • udzielanie informacji o konkursach dot. międzynarodowej współpracy badawczej, w tym dot. uczestnictwa w Programach Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programach i inicjatywach badawczych UE,
 • pomoc w przygotowaniu wniosków, w tym z koordynacją Uniwersytetu Warszawskiego, o finansowanie projektów badawczych we współpracy międzynarodowej, w tym w szczególności w Programach Ramowych UE (Horyzont Europa),
 • pomoc w monitorowaniu realizacji powierzonych międzynarodowych projektów badawczych zgodnie z harmonogramem i zakresem prac oraz budżetem,
 • pomoc w przygotowaniu raportów z realizacji projektów badawczych,
 • udział w kontroli finansowej projektów prowadzonych przez zewnętrzne podmioty kontrolne (audyty),
 • współpraca z zagranicznymi i krajowymi instytucjami finansującymi badania naukowe, w tym z agencjami wykonawczymi Komisji Europejskiej, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
 • współpraca z wydziałami oraz jednostkami pozawydziałowymi, w których realizowane są międzynarodowe projekty badawcze, a także z jednostkami administracji Uniwersytetu,
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych,
 • prace administracyjne i organizacyjne,
 • inne obowiązki wynikające z działalności Biura zlecone przez jego kierowniczkę.

 

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • rzetelność, odpowiedzialność i komunikatywność,
 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz pracy w zespole.

Oferujemy możliwość zdobycia ciekawej specjalizacji zawodowej oraz stałego podwyższania kwalifikacji, pracę w zgranym zespole i pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Termin składania ofert: 20 października 2023 r., godz. 16.00 na adres e-mail: bmpb@adm.uw.edu.pl

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż odpowiemy jedynie na wybrane oferty.