9. Program Ramowy UE – HORIZON EUROPE – 100 mld €?

W dn. 2 maja br. został przyjęty przez KE projekt budżetu UE na lata 2021-27 w wys. ponad 1,2 biliona euro i przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu.  Propozycja Komisji Europejskiej zakłada m.in. podwojenie nakładów na program Erasmus+ oraz zwiększenie o 60% nakładów  na finansowanie badań i rozwoju z ok. 78 mld euro (program Horyzont 2020) do ok. 120 mld euro. Nowy – 9. PR UE – ma nosić nazwę „Horizon Europe”.

Więcej informacji na stronie KPK oraz KE.