BEETHOVEN CLASSIC 4

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) wspólnie z agencją Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze
w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 wynosi:
10 mln zł.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie NCN.

Termin składania wniosków w BMPB: 8.12.2020 r.