BREXIT A UDZIAŁ PARTNERÓW Z WIELKIEJ BRYTANII PROJEKTACH MIĘDZYNARODOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

[Notatka informacyjna otrzymana z Ambasady Brytyjskiej w Warszawie w dn. 28.10.2019 r.]

„Szanowni Państwo,

jak Państwu zapewne wiadomo priorytetem dla rządu brytyjskiego pozostaje wyjście z Unii Europejskiej na podstawie umowy. Jednocześnie, rząd kontynuuje przygotowania do opuszczenia Unii bez umowy. Przygotowania te dotyczą również dalszej współpracy w dziedzinie badań i innowacji, a zwłaszcza w ramach Horyzontu 2020.

W przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy spodziewamy się, że status Wielkiej Brytanii w Horyzoncie 2020 zmieni się z państwa członkowskiego na państwo trzecie. Oznacza to, że brytyjscy naukowcy i przedsiębiorcy będą mogli kontynuować współpracę z europejskimi partnerami oraz koordynować projekty w ramach H2020, które są otwarte dla uczestników z państw trzecich, w tym MSCA RISE, MSCA ITNs, Era-NET Cofund oraz ERC Synergy.

W celu zagwarantowania jak najłagodniejszej zmiany statusu Wielkiej Brytanii w przypadku opuszczenia Unii Europejskiej bez umowy, rząd brytyjski zapewni brytyjskim uczestnikom projektów H2020 trzy rodzaje finansowania:

  • w ramach gwarancji rządowej rząd zapewni finasowanie wszystkim brytyjskim uczestnikom, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione przez Komisję Europejską przed wyjściem Wielkiej Brytanii z UE.
  • W ramach przedłużonej gwarancji (guarantee extension) rząd zapewni finansowanie wszystkim brytyjskim uczestnikom, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione przez KE po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE oraz do końca 2020 roku.

W ramach zarówno gwarancji jak i  przedłużonej gwarancji projekty będą finansowane przez cały okres ich realizacji. Rząd zapewni też finansowanie wydatków związanych z koordynacją projektów przez brytyjskich koordynatorów.

  • Finasowanie „in-flight” – Niezależna ocena oraz finansowanie grantów, których beneficjentami są indywidualni naukowcy lub przedsiębiorcy (mono-beneficiary actions). W przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy, Komisja Europejska może odmówić oceny tych wniosków złożonych przez brytyjskich uczestników przed Brexitem, do których jako uczestnicy z państwa trzeciego nie będą mogli przystąpić po Brexicie bez umowy. Chodzi tu o granty indywidualne typu ERC (za wyjątkiem ERC Synergy), MSCA IF, MSCA Co-fund oraz EIC Accelerator. W takim przypadku, UKRI przeprowadzi niezależną ocenę tych wniosków oraz zapewni finansowanie tym, które zostaną pozytywnie ocenione, przez cały okres ich realizacji.

Agencją wykonawczą, odpowiedzialną za zarządzanie oraz dystrybucję wszystkich trzech rodzajów finansowania będzie UKRI (UK Research and Innovation). Jedynym wyjątkiem będzie finansowanie w ramach gwarancji oraz przedłużonej gwarancji projektów typu COST, gdzie za finansowanie będzie odpowiadać BEIS (Brytyjskie Ministerstwo ds. Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej) wraz z wybraną przez siebie agencją wykonawczą.

Bardziej szczegółowe informacje na temat przygotowań Wielkiej Brytanii do wyjścia z UE bez umowy w kontekście współpracy w ramach H2020, znajdą Państwo pod następującymi linkami:

 Unia Europejska pozostaje jednym z kluczowych partnerów dla Wielkiej Brytanii w dziedzinie badań i innowacji i rządowi brytyjskiemu zależy, aby ta współpraca była kontynuowana po opuszczeniu przez Wielką Brytanię UE. Mam nadzieję, że przygotowane materiały pomogą rozwiać ewentualne wątpliwości naukowców Państwa Uniwersytetu współpracujących bądź planujących współpracę z brytyjskimi naukowcami i przedsiębiorcami w ramach Horyzontu 2020”.

28.10.2019 r.

W razie pytań, osobą do kontaktu w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie jest
Pani Małgorzata Kiełmińska, Science & Innovation Officer, UK Science & Innovation Network, e-mail: malgorzata.kielminska@fco.gov.uk.

 

Dodatkowym źródłem informacji jest ulotka informacyjna UKRO (UK Research Office): https://www.ukro.ac.uk/Documents/factsheet_brexit.pdf?pubdate=20191030