Galeria Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri – spotkanie informacyjne

Trwa nabór wniosków do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri 4
w ramach struktury organizacyjnej jednostki.

NCN przyjmuje zgłoszenia w formie elektronicznej w terminie do 14 lutego 2021 r.

W dniach  28.01.2021, 03.02.2021 oraz 09.02.2021 odbędą się wirtualne spotkania informacyjne na temat procedury składania wniosków. Aby zgłosić chęć udziału w spotkaniu, należy przesłać wiadomość email na adres dioscuri@gv.mpg.de z nazwą instytucji, imieniem i nazwiskiem osoby która weźmie udział w spotkaniu wraz z preferowaną datą webinarium.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-01-11-dioscuri-4-nabor-jednostek