Seminarium on-line 28 lipca: Program COST

Regionalny Punkt Kontaktowy CENTRUM Programów Badawczych UE zaprasza na seminarium on-line poświęcone Europejskiemu Programowi Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology, COST)

Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet we wtorek 28 lipca w godzinach od 10:15 do 12:30.

Spotkanie poprowadzą:

  • Jadwiga Mrozowska (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
  • Bartosz Brach (Regionalny Punkt Kontaktowy CENTRUM przy Biurze Międzynarodowych
  • Programów Badawczych UE na Uniwersytecie Warszawskim)
  • dr Agata Ulanowska (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

Program spotkania i formularz on-line: http://bob.strony.uw.edu.pl/seminarium-cost-28-lipca-2020-r/

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do poniedziałku 27 lipca do godziny 14:00. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do platformy Google Meet, na której odbędzie się seminarium.

Zachęcamy do udziału i do przekazania informacji o seminarium innym osobom, które mogą być zainteresowane uczestnictwem w działaniach programu COST.