COST TARGETED NETWORK TN1302 – BESTPRAC

headerimage

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do prac Grup Roboczych (Working Groups) w ramach programu COST, Sieci BESTPRAC (Targeted Network TN1302), której celem jest wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy pracownikami administracji europejskich ośrodków naukowych, zaangażowanymi w obsługę projektów badawczych, w szczególności finansowanych ze środków UE. Cele Sieci BESTPRAC realizowane są poprzez spotkania (2 razy do roku w jednym z krajów europejskich – członków programu COST) oraz poprzez międzynarodową wymianę pracowników w ramach tzw. Short Term Scientific Missions (STSM) .

„The main objective of this Targeted Network is to establish a network for the administrative, finance and legal services in universities, research organizations and related entities supporting researchers involved in the lifecycle of transnational external competition based (in particular European funded) projects in order to exchange experiences and share and develop best practices, encourage knowledge sharing, knowledge transfer and increased efficiency.”

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie:

http://www.bestprac.eu/home/

Osoba do kontaktu w Biurze Obsługi Badań – Diana Pustuła (Working Group „Legal”, Leader)