Creative Europe

Do 18 stycznia 2018r. (do godz. 12.00) trwa nabór wniosków Agencji EACEA Creative Europe (link do ogłoszenia). Dokumentacja konkursowa dopuszcza złożenie tylko jednego wniosku w dwóch dostępnych kategoriach w charakterze lidera konsorcjum przez danego wnioskodawcę.

Zainteresowanych składaniem wniosku o finansowanie grantu w ramach powyższej inicjatywy w charakterze lidera, prosimy o przesłanie takiej informacji mailem (z podaniem kategorii 1 lub 2) na adres bartosz.brach@adm.uw.edu.pl do 10 stycznia 2018r.

Inicjatywa Creative Europe przewiduje finansowanie projektów, których głównym celem jest zwiększenie potencjału europejskich sektorów kultury i sektorów kreatywnych w zakresie działalności transnarodowej i międzynarodowej oraz promowanie transnarodowego obiegu dzieł kultury i pracy twórczej. W zależności od kategorii budżet projektu nie możne przekroczyć 200 000 EUR (kat. 1) lub 2 000 000 EUR (kat. 2). Długość trwania projektu – do 48 miesięcy, koszty pośrednie – 7%, finansowanie UE – kat. 1 do 60% kosztów, kat. 2 do 50% (wymagany jest wkład własny).

Szczegółowe informacje odnośnie inicjatywy zawarte są w przewodniku