Cudzoziemcy

Cudzoziemcy

Od maja 2014 mamy nową ustawę o cudzoziemcach. Oto najważniejsze zmiany, które najczęściej mogą dotyczyć naukowców przyjeżdżających do Polski:

  • ustawa wprowadza nowe rodzaje zezwoleń na pobyt, o jakie cudzoziemiec może wystąpić, a także zmienia zasady ich uzyskania – dla naukowców:  Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych; więcej informacji broszura: www.cudzoziemcy.gov.pl/uploads/ngrey/do%20pobrania/broszura_Możliwości%20legalizacji%20pobytu%20w%20Polsce.pdf strona 7;
  • zezwolenie na pobyt czasowy może być wydane na okres do trzech lat (a nie dwóch, jak dotychczas);
  • cudzoziemiec ma możliwość złożenia wniosku o (kolejne) zezwolenie na pobyt czasowy aż do ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce. Zniesiono wymóg składania wniosków najpóźniej 45 dni przed upływem ważności poprzedniej karty pobytu lub wizy;
  • nie ma już obowiązku dołączania do wniosku w sprawie legalizacji pobytu tytułu prawnego do lokalu. Składając wniosek należy jedynie wykazać, że cudzoziemiec ma zapewnione miejsce zamieszkania (np. umowa najmu lub potwierdzenie meldunku czasowego);
  • zmieni się formularz wniosku o pobyt czasowy ;

Więcej informacji: strona kampanii „Polska. Tu mieszkam” przygotowana pod kątem nowej ustawy z wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz materiałami informacyjnymi (broszury, ulotki, spoty tv itp.): www.cudzoziemcy.gov.pl/index.php?page=najwazniejsze-zmiany-w-prawie  . Proszę o przesłanie informacji do Waszych kontaktów oraz zamieszczenie newsa na stronach. Możecie skorzystać z tej info: http://www.euraxess.pl/index.php/praca-i-stypendia/baza-ofert-stypendialnych/384-nowa-ustawa-o-cudzoziemcach-od-maja .

Informacje o nowej ustawie i przepisach powinny znaleźć się na stronach Urzędów Wojewódzkich w regionach.

Monika Kornacka
Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS
Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów  Badawczych UE
Tel.:           +48 22 828 74 72
Fax:            +48 22 828 53 70
Kom.:        +48 500 207 842
Strona:  
www.euraxess.pl, www.kpk.gov.pl

Nota prawna KPK PB UE IPPT PAN: http://www.kpk.gov.pl/notaprawna.