Degrees in entrepreneurship and intrapreneurship | Międzyuczelniany kurs z przedsiębiorczości i zarządzania projektami

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają wszystkich studentów magisterskich, podyplomowych oraz szkół doktorskich / doktorantów do udziału w pierwszym międzynarodowym programie realizowanym w ramach Sojuszu 4EU+. Kurs Degrees in entrepreneurship and intrapreneurship, realizowany jest przy współpracy 4 uczelni partnerskich:

  • Uniwersytetu Warszawskiego
  • Sorbonne Universite (który jest tegorocznym głównym organizatorem)
  • Università degli Studi di Milano
  • Universitat Heildeberg

Jest to hybrydowy kurs, w trakcie którego studenci otrzymają zarówno specjalistyczną wiedzę od specjalistów, jak i możliwość wykorzystania jej w praktyce. Kursanci będą pracować w interdyscyplinarnych zespołach (zróżnicowanych pod kątem doświadczenia naukowe, jak i kraju pochodzenia), rozwiązując jedno z wyzwań zaprezentowanych przez partnerów kursu.

Partnerem kursu po stronie Uniwersytetu Warszawskiego jest Miasto Stołeczne Warszawa, które podzieli się jednym z realnych wyzwań organizacji na najbliższe lata.

 

Cele szkolenia

Kurs opiera się na eksperymentalnej metodzie nauczania, która kładzie nacisk na proces uczenia się poprzez działanie i interdyscyplinarność. W trakcie trwania kursu studenci będą pracować w grupach, skupiając się na stworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla istotnych problemów społecznych czy gospodarczych. Dyplom akademicki łączy dwa elementy:

  • blisko 80 godzin zajęć online pozwalających odkryć podstawowe elementy przedsiębiorczości: identyfikować możliwości i współpracę dzięki myśleniu projektowemu propozycji i innowacyjnych rozwiązań osadzonych na modelu ekonomicznym, szukaniu dotacji finansowych, inicjowaniu kreatywności, rozpoczynaniu działalności biznesowej, negocjacji,
  • spotkania interdyscyplinarnych zespołów projektowych, w których studenci, pod czujnym okiem mentorów, będą pracować nad realnymi wyzwaniami. To praktyczne ćwiczenie pozwala rozwinąć umiejętności prowadzenia innowacyjnych projektów, zarządzania, pracy zespołowej i multidyscyplinarności.

 

Dla kogo:

Kurs dedykowany jest studentów studiów II stopnia oraz studentów szkół doktorskich / doktorantów, którzy chcą przejść praktyczne szkolenie w zakresie zarządzania projektami w wielodyscyplinarnym zespole oraz wykorzystać swoją wiedzę i energię w autorskim, innowacyjnym projekcie.

Obszar studiów czy specjalizacja nie mają znaczenia na poziomie rekrutacji do programu – zależy nam na stworzeniu interdyscyplinarnych zespołów, o możliwie jak najróżniejszej wiedzy i doświadczeniu

 

Ilość miejsc: 10 miejsc dla studentów, studentów studiów podyplomowych oraz doktorantów / studentów szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego. Ostateczna liczba może ulec zmniejszeniu / zwiększeniu.

 

Harmonogram:

10 września 2022: finał rejestracji na kurs

7 – 11 listopada 2022: kick – off programu w Paryżu (obecność na miejscu)

11 listopada 2022 – 17 kwietnia 2023

Praca zespołowa nad zadanym przez partnera programu wyzwaniem

Jesień: kursy online o podstawach przedsiębiorczości

Styczeń-czerwiec: nauka zarządzania projektami oraz zarządzaniu projektami z multidyscyplinarnym zespołem

Kwiecień 2023: finał programu, prezentacja pracy studentów oraz uzyskanie dyplomów w trakcie spotkania w Paryżu

 

Dyplom:

Dyplom akademicki «Degrees in entrepreneurship and intrapreneurship» na poziomie Bachelor+3 – (dyplom Uniwersytetu Sorbońskiego) oraz dyplom udziału od wszystkich partnerów działania.

 

Koszt kursu:

Opłaty za naukę oraz koszty transportu i zakwaterowania zostaną pokryte przez organizatorów. Tylko studenci uczestniczących uczelni (SU, UHD, UNIMI i UW) mogą ubiegać się o przyjęcie na kurs dyplomowy.

 

Rekrutacja:

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego powinni złożyć wniosek, wysyłając list intencyjny i CV na adres email: 4eudyploma@inkubator.uw.edu.pl

Termin składania wniosków upływa 10 września.

Studenci, którzy zostaną przyjęci do programu, zostaną poinformowani drogą mailową po 19 września.

 

Koordynatorzy programu:

Barbara Holli, Inkubator UW: basia.holli@inkubator.uw.edu.pl

dr Agnieszka Postuła, Wydział Zarządzania UW: APostula@wz.uw.edu.pl

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego!

 

Program rozpocznie się 7 listopada.