Dioscuri 2 – zgłoszenia od polskich instytucji naukowych

Narodowe Centrum Nauki przy współpracy z Towarzystwem Maxa Plancka ogłosiło drugi konkurs na Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri.

Celem programu jest utworzenie w Polsce do 10 Centrów Dioscuri w różnych dziedzinach nauki. Centra te będą współpracować z niemiecką Jednostką Mentorską w celu wzmocnienia współpracy naukowej pomiędzy Polską i Niemcami.

Pierwszy etap – nabór zgłoszeń od polskich instytucji naukowych trwa do 5 listopada. W kolejnym kroku, w grudniu 2018 roku, otwarty zostanie konkurs skierowany do wybitnych naukowców ze stopniem naukowym doktora, do 15 lat po uzyskaniu tego stopnia, którzy będą składać wspólny wniosek wraz z polską instytucja naukową, która zakwalifikowała się w pierwszym etapie konkursu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN.

Jednostki zainteresowane składaniem wniosków proszone są o dostarczenie do naszego Biura Formularza rejestracyjnego do 26 października. Wewnętrznym załącznikiem do wniosku jest oświadczenie jednostki dotyczące akceptacji zasad konkursu. Dokument dostępny jest w BMPB.

Kontakt w BMPB: Bartosz Brach, bartosz.brach@adm.uw.edu.pl, 22 55 24 215