Dioscuri 2

Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Towarzystwo Maxa Plancka (MPG) zapraszają do udziału w drugim konkursie Dioscuri na dofinansowanie do czterech „Centrów Doskonałości” w Polsce. Do 20 marca 2019 roku wybitni naukowcy ze wszystkich dyscyplin naukowych mogą ubiegać się o założenie Centrum.

Finansowanie Centrum Dioscuri ma na celu wsparcie wybitnych naukowców, którzy chcą stworzyć innowacyjną i międzynarodową grupę badawczą w polskiej instytucji naukowej. Inicjatywa przewiduje wsparcie w wysokości 300 000 EUR rocznie na okres do pięciu lat. Instytucja przyjmująca zobowiązana jest do zapewnienie infrastruktury badawczej, wyposażenia technicznego i dodatkowych zasobów finansowych w wysokości 25 000 EUR rocznie, które zapewnią szefowi ośrodka długoterminową perspektywę.

Szczegółowe informacje na temat drugiego konkursu można znaleźć na stronie NCN

Termin składania wniosków w BMPB: 11.03.2019

Kontakt w BMPB: Bartosz Brach, bartosz.brach@adm.uw.edu.pl, 22 55 24 215