Doradca ds. ścieżki rozwoju kariery naukowej w BMPB od 1.09.2022 r.

Szanowni Państwo,

od 1.09.2022 r. w BMPB UW rozpoczęła pracę Pani Magdalena Chomicka w roli doradczyni ds. ścieżki rozwoju kariery naukowej w ramach działania IDUB IV.1.3. „Od diamentowego grantu do grantu ERC” – tworzenie indywidualnych planów rozwoju ścieżki kariery naukowej”.
Celem działania jest zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do rozwoju ścieżki kariery pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także doradztwo dla doktorantów i studentów wiążących swoją przyszłość zawodową z obszarem badań naukowych.
Kluczowe jest umożliwienie harmonijnego przebiegu kariery naukowców już od wczesnego etapu, w tym zapewnienie profesjonalnej pomocy w jak najlepszym zaplanowaniu ich indywidualnych ścieżek. W ramach działania zatrudniona została doradczyni ds. rozwoju ścieżki kariery naukowej, która pomoże badaczom zidentyfikować brakujące lub wymagające wzmocnienia kompetencje, doradzi w zakresie instrumentów finansowania działalności naukowej, czy też pomoże przygotować indywidualny plan rozwoju ścieżki kariery naukowej, z uwzględnieniem wymogów stawianych kandydatom na stypendystów stypendiów indywidualnych MSCA oraz grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

Kontakt: http://bmpb.uw.edu.pl/kontakt/

mgr Magdalena Chomicka
starszy specjalista / senior specialist
tel.: +48 22 55 24 210
e-mail: magdalena.chomicka@adm.uw.edu.pl
Doradca ds. ścieżki rozwoju kariery naukowej / Advisor for development of research career path
(IDUB Działanie IV.1.3)