Druga edycja konkursu na minigranty dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach Sojuszu 4EU+

Druga edycja konkursu na minigranty dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach Sojuszu 4EU+  została otwarta. Minigranty będą finansowane z projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wnioski należy składać do 5 listopada 2020 r.

Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a pozostałymi uczelniami członkowskimi Sojuszu 4EU+ poprzez realizację wspólnych projektów badawczych.

O minigranty mogą ubiegać się zespoły składające się z pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicieli co najmniej dwóch innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+. Członkami międzyuczelnianych zespołów badawczych ubiegających się o minigranty mogą być naukowcy, doktoranci i studenci. Z minigrantu – o maksymalnej wysokości 10 tys. euro – można sfinansować m.in. badania wstępne lub pilotażowe, kwerendy, dostęp do infrastruktury badawczej czy consulting projektowy.

Pierwszy, pilotażowy konkurs na minigranty został zamknięty w lipcu 2020 r. i skierowany był do międzyuczelnianych zespołów badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ prowadzących badania w ramach obszaru flagowego nr 2 „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”. Bieżący konkurs jest otwarty na inicjatywy badawcze we wszystkich czterech obszarach flagowych Sojuszu (4EU+ Flagships):

W ramach jednego wspólnego wniosku można ubiegać się o jeden minigrant. Okres finansowania to maksymalnie 12 miesięcy. 

Wnioski należy składać elektronicznie do 5 listopada 2020 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 listopada 2020 r.

>>Szczegółowe zasady przyznawania minigrantów oraz formularz elektroniczny – wersja polska

>>Research mini-grants call for proposals: Supporting research cooperation of 4EU+ member universities – information in English & online application form