Dzień Informacyjny LIFE 2019

W imieniu Organizatora wydarzenia – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Partnera merytorycznego wydarzenia – Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Dzień Informacyjny LIFE 2019„, który odbędzie się dn. 17 kwietnia 2019 r. w centrum konferencyjnym MsMermaid przy ul. Wioślarskiej 8 w Warszawie (strona internetowa: www.msmermaid.pl).

Celem wydarzenia jest inauguracja na poziomie krajowym tegorocznego naboru wniosków do Programu LIFE, a także przedstawienie oferty dofinansowania jakie umożliwia program, oraz ogólnych zasad ubiegania się o dofinansowania w naborze 2019. Będzie również okazją do zapoznania się z realizowanymi lub zrealizowanymi projektami oraz wymiany doświadczeń z obecnymi Beneficjentami LIFE. Dodatkowo w trakcie wydarzenia kilkudziesięciu Beneficjenci programu przedstawi swoje projekty na specjalnych stoiska informacyjnych. Uczestnicy konferencji będą mieli zatem okazję bezpośredniej wymiany informacji i doświadczeń z realizacji trwających projektów. Obecne będą również stoiska informacyjne reprezentujące inne instrumenty finansowe w Polsce.

W szczególności zapraszamy Państwa na wystąpienie przedstawiciela KPK dot. „instrumentów finansowych programu LIFE i najnowszych naborów”. Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK IF na stanowisku eksperckim nt. innych instrumentów finansowych programów UE.
W przypadku dodatkowych pytań dot. konferencji prosimy o kontakt z Panem Ireneuszem Mirowskim: tel. 22 45 90 167, e-mail: Ireneusz.Mirowski@nfosigw.gov.pl .

Program wydarzenia: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1379,zapraszamy-na-dzien-informacyjny-life-2019-w-dniu-17-kwietnia-w-warszawie.html
Formularz rejestracyjny: http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/dzien-informacyjny-life-2019/

Więcej o Instrumentach Finansowych Programów Unii Europejskiej na: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl .