„Dzień z Horyzontem 2020” 8 października 2019 r.

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej zapraszamy do udziału w wydarzeniu pt. „Dzień z Horyzontem 2020”, który odbędzie się w dniu 8 października 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Październikowa edycja  wydarzenia będzie poświęcona filarom: Wyzwania społeczne oraz Wiodąca pozycja w przemyśle. W programie znajdą się prezentacje projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020, informacje na temat otwartych i nadchodzących konkursów w latach 2019-2020 oraz tematyczne sesje równoległe prowadzone przez ekspertów KPK nt. wybranych działań w programie Horyzont 2020 i szczegółowych zasad aplikowania w otwartych konkursach.

W czasie „Dnia z Horyzontem” odbędą się również indywidualne konsultacje z ekspertami KPK dla osób mających pomysł na projekt i planujących składać wnioski w konkursach progarmu Horyzont 2020. UWAGA: Rejestracja na indywidualne konsultacje odbywa się za pomogą dodatkowego formularza zgłoszeniowego.

Wstępny program wydarzenia oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie KPK.