„Dzień z Horyzontem 2020” 8 października 2019 r.

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej zapraszamy do udziału w wydarzeniu pt. „Dzień z Horyzontem 2020”, który odbędzie się w dniu 8 października 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Październikowa edycja  wydarzenia będzie poświęcona filarom: Wyzwania społeczne oraz Wiodąca pozycja w przemyśle. W programie znajdą się prezentacje projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020, informacje na temat otwartych i nadchodzących konkursów w latach 2019-2020 oraz tematyczne sesje równoległe prowadzone przez ekspertów KPK nt. wybranych działań w programie Horyzont 2020 i szczegółowych zasad aplikowania w otwartych konkursach.

W czasie „Dnia z Horyzontem” odbędą się również indywidualne konsultacje z ekspertami KPK dla osób mających pomysł na projekt i planujących składać wnioski w konkursach progarmu Horyzont 2020. UWAGA: Rejestracja na indywidualne konsultacje odbywa się za pomogą dodatkowego formularza zgłoszeniowego.

Wstępny program wydarzenia oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie KPK.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.