EMBL „Molecules to Ecosystems”

Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (ang. EMBL www.embl.org) opublikowało informację o rozpoczęciu nowego programu badań „Molecules to Ecosystems” na lata 2022-2026.  Więcej informacji o Programie dostępne jest na stronie: www.embl.org/programme
 
Głównym celem działalności EMBL jest prowadzenie badań naukowych, szkolenie kadr naukowych na wszystkich poziomach, dostarczanie usług naukowych państwom oraz angażowanie się w transfer technologii. Polska została członkiem EMBL dn. 28 stycznia 2019 r. poprzez ratyfikację umowy o ustanowieniu EMBL z 1974 r.
 
Rozpoczęcie nowego programu badań stwarza więcej możliwości współpracy dla wszystkich państw członkowskich, w tym Polski. 
 
Przyszłościowe plany EMBL uzyskały też komentarz ‘World View Comment’ opublikowany w magazynie Nature online. Artykuł znajduje się pod adresem: https://www.nature.com/articles/d41586-021-03818-3
 
Na stronach EMBL zamieszczono krótki artykuł informujący o rozpoczęciu Programu: https://www.embl.org/news/lab-matters/the-start-of-a-journey/