ERA-CAPS – międzynarodowe projekty badawcze z zakresu biologii molekularnej roślin

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w nowo otwartym konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu biologii molekularnej roślin.

Harmonogram konkursu:

  • Termin zgłaszania wniosków skróconych: 28 września 2016 r., 12.00 czasu środkowoeuropejskiego,
  • Zaproszenie do złożenia wniosków pełnych: 7 stycznia 2017 r.,
  • Termin zgłaszania wniosków pełnych: 31 marca 2017 r., 12.00 czasu środkowoeuropejskiego,
  • Wyniki konkursu: jesień 2017 r.,
  • Start projektów: wiosna 2018 r.

Więcej szczegółowych informacji oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCN