ERA-NET Bioenergy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomioło 13. międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.

  • Temat konkursu: Combined biomass valorisation to bioenergy, industrial feedstocks and bio-based products
  • Data zamknięcia naboru wniosków: 29 stycznia 2019 r. godz. 13:00 CET (I etap)
  • Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Submission_Preprop_EB_BESTF3_2018call
  • Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR.

Szczegółowe informacje znajduja sie na stronie NCBiR. Kontakt w BMPB: Bartosz Brach bartosz.brach@adm.uw.edu.pl, 22 55 24 215