ERA-NET Smart Urban Futures

W dniach 18-20 maja odbył się międzynarodowy panel ekspertów oceniających wnioski w konkursie ERA-NET Smart Urban Futures oraz spotkania organizacji finansujących badania naukowe w krajach uczestniczących w programie.

W pierwszej fazie konkursu złożono 187 międzynarodowych wniosków wstępnych (pre-proposals). Autorzy projektów zakwalifikowanych przez panel do drugiego etapu zostaną zaproszeni do złożenia wniosków pełnych (full proposals). Termin nadsyłania projektów mija 20 września 2016 r. o godzinie 12.00 czasu środkowoeuropejskiego. 

ERA-NET Smart Urban Futures (ENSUF) jest inicjatywą sieci JPI Urban Europe, zrzeszającą 25 organizacji z 18 krajów europejskich, której celem jest finansowanie międzynarodowych, interdyscyplinarnych projektów badawczych odpowiadających na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Sieć wspiera badania angażujące naukowców, a także przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, gmin, władz miejskich, przedsiębiorstw użyteczności publicznej itd.