ERC Advanced Grant dla prof. Stefana Dziembowskiego z WMIM UW

Prof. Stefan Dziembowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego został laureatem ERC Advanced Grant 2019. To już drugi grant ERC dla prof. Dziembowskiego i szesnasty grant ERC przyznany naukowcom z Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2007 roku, jeszcze jako pracownik Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, prof. Dziembowski otrzymał Starting Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Wkrótce realizację projektu badawczego pt. „Cryptography and no-trusted machines” przeniósł na Uniwersytet Warszawski, jednocześnie stając się pierwszym pracownikiem na UW, który został laureatem tej prestiżowej nagrody.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych wyróżniła naukowca po raz kolejny, przyznając mu tym razem Advanced Grant w wysokości ponad 2,4 mln euro na realizację projektu pt. „Smart-Contract Protocols: Theory for Applications” (PROCONTRA).

Dotychczas ERC 37 razy przyznała granty naukowcom pracującym w krajowych ośrodkach, w tym 16 razy naukowcom z Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji na temat projektu PROCONTRA znajdą Państwo na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.

Zdjęcie prof. Dziembowskiego (obrazek wyróżniający): Uniwersytet Warszawski.