ERC Advanced Grant

Deadline: 1 września 2016r (17:00:00 Brussels local time)

Granty ERC Advanced Grant umożliwiają wybitnym liderom badawczym, bez względu na ich wiek i narodowość, realizację przełomowych badań. Projekty te, pomimo iż obarczone wysokim stopniem ryzyka, otwierają nowe perspektywy w różnorodnych dziedzinach nauki.

Granty „ERC Advanced Grant” przeznaczone są dla badaczy, którzy zdobyli już ugruntowaną pozycję jako niezależni naukowcy prowadzący własne badania.  


Granty ERC Advanced Grant w skrócie

  • Dziedzina badań: dowolna dziedzina nauki, techniki i edukacji
  • Naukowcy: bez względu na wiek i narodowość. Kandydaci muszą być niezależni pod względem naukowym, a ich ścieżka kariery naukowej musi świadczyć o ich statusie liderów w swoich dziedzinach badań
  • Kryterium oceny: doskonałość naukowa
  • Instytucja przyjmująca, angażująca wiodącego głównego badacza na okres objęty grantem, powinna być działającą zgodnie z prawem publiczną lub prywatną organizacją badawczą zlokalizowaną w jednym z państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych
  • Grant: do 2,5 mln EUR
  • Okres realizacji projektu: do 5 lat

Obecny nabór umożliwia złożenie wniosków w jednym z trzech głównych obszarów badawczych:

• Physical Sciences & Engineering (Panels: PE1 – PE10),
• Life Sciences (Panels: LS1 – LS9),
• Social Sciences & Humanities (Panels: SH1 – SH6).

Więcej informacji znajduje się: