ERC Calls 2023 – Tentative Dates

Po dwóch turach konkursów grantowych ERC, które przebiegały według nietypowego harmonogramu, ERC zamierza powrócić do normalnego kalendarza konkursów w ramach Programu Pracy 2023. Program ten nie został jeszcze zatwierdzony, stąd daty konkursów są nadal orientacyjne i mogą ulec zmianie.

TERMINY KONKURSÓW O GRANTY ERC (Program Pracy 2023) – ZAPOWIEDZI – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Źródło informacji: https://erc.europa.eu/news/calls-2022-tentative-dates