ERC proposal evaluations and grant management – new ways of working

#KORONAWIRUS

Pandemia koronawirusa zakłóciła życie i pracę wielu wnioskodawców i stypendystów ERC. 
Europejska Rada ds. Badań (ERC) zaktualizowała 25.03.2022 r. informacje na temat wpływu tej pandemii 
na organizację oceny wniosków oraz realizacji grantów.

Szczegółówe informacje zostały opublikowane na stronie ERC: 
https://erc.europa.eu/news/coronavirus-business-continuity-measures-erc