Europejskie Dni Badań i Innowacji w formule on-line, 22-24 września 2020

Europejskie Dni Badań i Innowacji to coroczne wydarzenie Komisji Europejskiej, które gromadzi naukowców, przedstawicieli ministerstw, instytucji rządowych i pozarządowych, przedsiębiorców i obywateli. W tym roku wydarzenie odbywa się w dniach 22-24 września w formule on-line.

W programie tegorocznej edycji znalazły się interaktywne sesje poświęcone polityce naukowej, finansowaniu badań naukowych oraz obszarom misji naukowych UE, a także wirtualna wystawa „Science is wonderful”.

Rejestracja i więcej informacji: https://research-innovation-days.ec.europa.eu/

Program wydarzenia: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/events/documents/ec_rtd_research-innovation-days-programme-v4.pdf