Europejskie Forum Technologiczne

w dniach 26-27 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się Europejskie Forum Technologiczne poświęcone dyskusji nad założeniami polityki technologicznej i instrumentami wsparcia rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE jest współorganizatorem wydarzenia.

W ramach Forum odbędą się także cztery całodzienne konferencje tematyczne obejmujące kluczowe dla realizacji celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sektory przemysłowe:

  • Innowacyjna medycyna
  • Przemysł 4.0
  • Od odpadów do zasobów
  • Przyszłość transportu

Udział w Forum potwierdziło – jako spikerzy bądź paneliści – ponad 80 polityków i wybitnych ekspertów. Organizatorzy spodziewają się, że Forum zgromadzi około 1000 naukowców i przedstawicieli dostawców technologii, przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, stowarzyszeń naukowych i inżynieryjnych, instytucji finansowych i innych interesariuszy z całej Europy. To świetna okazja, aby się spotkać, wymienić ideami i pomysłami oraz  zainicjować tworzenie sieci i pozyskać potencjalnych partnerów.

Rejestracja na to wydarzenie dostępna jest tutaj.