„EUvsVirus Challenge” – paneuropejski hackaton poświęcony pandemii COVID-19

Celem ogólnoeuropejskiego hackathonu uorganizowany przez Komisję Europejską jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań będących odpowiedzią na problemy gospodarcze i społeczne, jakie wywołała epidemia COVID-19. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24, 25 i 26 kwietnia 2020 r.

Hackathon będzie poświęcony pięciu głównym obszarom: zdrowie i życie, zapewnienie ciągłości gospodarczej, spójność polityczna i społeczna, zdalna praca i edukacja, finanse cyfrowe. Istnieje również możliwość przedstawienia wyzwań i rozwiązań dotyczących innych obszarów.

Do hackathonu EUvsVirus zostało zaproszonych 27 państw członkowskich UE oraz Norwegia, Izrael, Szwajcaria, Ukraina i kraje stowarzyszone z programem Horyzont 2020. Zwycięskie rozwiązania zostaną zaprezentowane na platformie Europejskiej Rady ds. Innowacji, która ma ułatwić innowatorom dostęp do użytkowników końcowych (m.in. szpitali) oraz inwestorów, fundacji i innych instytucji finansujących.

Więcej informacji na stronie: https://euvsvirus.org/