ForestValue2

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią ForestValue2 (HORIZON EUROPE Coordination and Support Action) ogłosiło konkurs – ForestValue2 Joint Call 2023 – na międzynarodowe projekty badawcze w dwóch obszarach tematycznych:

  • Resilient sustainable forest systems and management;
  • Sustainable timber building systems.

Celem konkursu jest sfinansowanie międzynarodowych konsorcjów badawczych realizujących, w ujęciu systemowym, interdyscyplinarne projekty badawcze, których celem jest zdobycie wiedzy o lepszym wykorzystaniu lasów oraz zasobów leśnych z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki oraz na stronie sieci ForestValue2.

Kontakt w BMPB: Bartosz Brach bartosz.brach@adm.uw.edu.pl; Hanna Bylicka hanna.bylicka@adm.uw.edu.pl.