Granty na Granty IV

Ministerstwo Edukacji i Nauki wznowiło nabór do programu Granty na Granty (ogłoszenie MEiN).

Program Granty na Granty skierowany jest do wnioskodawców, którzy złożyli wniosek o finansowanie projektu w ramach programu Horyzont Europa oraz w konkursach ERC. Środki MEiN przewidziane są na koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego lub na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku. Wsparcie Ministerstwa dotyczy aplikacji, które uzyskały w ramach ostatecznej oceny KE ocenę na poziomie co najmniej progu Threshold, a w przypadku konkursu o grant ERC oceny na poziomie A w I etapie konkursu o grant ERC i zaproszenia do II etapu konkursu, a w przypadku konkursu ERC – Proof of Concept (PoC) – ostatecznej oceny na poziomie A.

Wnioski w programie Granty na Granty składane są w systemie OSF.

Wniosek składa się w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC.

UWAGA: W przypadku wniosku projektowego, którego ocenę KE albo zaproszenie do II etapu konkursu o grant ERC w ramach programu ramowego pn. Horyzont Europa wnioskodawca otrzymał przed dniem 26 września 2022 r., wniosek składa się w terminie 60 dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania wniosków (czyli od 26 września 2022).

Kontakt w BMPB:

Bartosz Brach, 22 55 24 215, bartosz.brach@adm.uw.edu.pl

Hanna Bylicka, 22 55 24 213, hanna.bylicka@adm.uw.edu.pl