Granty na granty – promocja jakości II – planowany nabór od 1.03. do 31.10.2018 r.

Celem programu „Granty na granty – promocja jakości II” jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych podmiotów
w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych w ramach programu m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego.

Wsparcie w ramach programu jest skierowane do podmiotów, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:

  1. Komisji Europejskiej – występowały w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu „Maria Skłodowska-Curie COFUND”
  2. Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych – występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.

Nabór wniosków w ramach ustanawianego programu planowany jest od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 r. i będzie uruchomiony ogłoszeniem Ministra.

Ogłoszenie Ministra będzie zawierało szczegółowe informacje o zakresie finansowania w ramach programu oraz regulacje dotyczące naboru wniosków i procedowania spraw.

Na program w projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano kwotę 2 mln zł.

Źródło informacji: MNiSW