Granty Widening Fellowships

12 kwietnia 2018 r. otwarto konkurs na projekty składane w ramach działań Marii Skołodowksiej-Curie Individual Fellowships (MSCA IF). Jednocześnie wprowadzone zostały tzw. Widening Fellowships. Naukowcy, którzy aplikują o granty w ramach MSCA IF wraz z instytucją znajdującą się w jednym z krajów widening*, mogą zwiększyć swoje szanse na otrzymanie grantu poprzez zgodę na udział w Widening Fellowships.

Wnioski, które zostały wysoko ocenione, jednak z powodu wyczerpania budżetu MSCA nie otrzymały finansowania (za wcześniejszą zgodą aplikującego naukowca i instytucji goszczącej) zostaną przeniesione do konkursu Widening Fellowships i tam zostaną sfinansowane z budżetu obszaru Spreading Excellence and Widening Participation w programie Horyzont 2020 zgodnie z listą rankingową utworzoną na podstawie wyników konkursu MSCA IF. Wnioski nie będą podlegać powtórnej ocenie.

Granty Widening Fellowships są wyjątkową szansą dla polskich instytucji na ściągnięcie do swoich zespołów badawczych obiecujących naukowców z całego świata. Przy spełnieniu reguły mobilności mogą to być również Polacy, którzy długo mieszkają za granicą. Dzięki temu mechanizmowi naukowcy, którzy będą starać się o granty indywidualne MSCA wraz z polskimi instytucjami, będą mieli większe szanse na otrzymanie grantu. Warto rozważyć przygotowanie zaproszenia dla naukowców z zagranicy do wspólnego aplikowania o grant indywidualny MSCA w tym roku.

Więcej informacji na temat Grantów przyznawanych w ramach Widening Fellowships można znaleźć na stronie KPK  Granty Widening Fellowships oraz na stronie Komisji Europejskiej dotyczącej Widening Fellowships

*The Member States currently eligible for Widening support are: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and Slovenia.(źródło: Spreading Excellence and Widening Participation)