H2020 – Europejska Noc Naukowców – konkurs do 14.02.2018 r.

Siódmego listopada 2017 r. ogłoszono konkurs na wydarzenia popularyzujące naukę oraz karierę naukową, realizowane w ramach tzw. Europejskiej Nocy Naukowców, który zostanie zamknięty 14. lutego 2018 r. (17:00).

Cel:

Europejska Noc Naukowców ma na celu przybliżenie pracy badaczy opinii publicznej oraz zwiększenie świadomości w zakresie działalności badawczej i innowacyjnej z myślą o wspieraniu publicznego uznania pracy naukowców, umożliwiając zrozumienie wpływu ich pracy na codzienne życie obywateli, oraz zachęcanie młodych ludzi do rozpoczęcia kariery naukowej.

Zakres:

Europejska Noc Naukowców odbywa się corocznie, zazwyczaj rozpoczyna się w ostatni piątek miesiąca września i jest okazją do ogólnoeuropejskiego wydarzenia o charakterze publicznym  i medialnym,  promującego karierę naukową, szczególnie w odniesieniu do młodych ludzi i ich rodzin. Wydarzenia główne mogą trwać do dwóch pełnych dni: mogą rozpocząć się w piątek i kontynuować następnego dnia. Wydarzenia poprzedzające Europejską Noc Naukowców  mogą być organizowane wiosną lub latem, przed głównym wydarzeniem, odbywającym się we wrześniu.

Działania koncentrują się na opinii publicznej przyciąganiu ludzi niezależnie od poziomu ich wiedzy naukowej naukowego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i studentów.
Działania mogą łączyć aspekty edukacyjne z rozrywką, szczególnie w przypadku młodych odbiorców. Mogą przyjmować różne formy, np. eksperymenty, pokazy naukowe, symulacje, debaty, gry, konkursy, quizy itp. Parlament Europejski i Rada wyznaczyły 2018 rok jako „Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego„.
W związku z tym zachęca się wnioskodawców do uwzględniania w stosownych przypadkach działań związanych z dziedzictwem kulturowym.

Szczegóły konkursu na stronie programu Horyzont 2020

Materiały informacyjne do pobrania (pliki pdf) prezentowane w czasie dnia informacyjnego w Brukseli (NIGHT call infoday – 14.12.2017 r.):

POLICY CONTEXT AND EXPECTATIONS

I. MAIN FEATURES EUROPEAN RESEARCHERS’NIGHT

II. EVALUATION CRITERIA AND VARIOUS REQUIREMENTS

III. SUMMARY RESULTS OF NIGHT 2017

IV. GENERAL CONSIDERATIONS BASED ON EXPERIENCE